Nu åker jag till bilverkstaden och lagar bilen sa kunden!

Dagen innan bilen larmade att något var fel, kanske bilägaren hade ett samtal vid middagsbordet med sin familj som rörde val av yrke. Dottern eller sonen nämnde för sina föräldrar att hon/han skulle vilja arbeta på en personbil- eller lastbilsverkstad.

Föräldrarna som tyckte att deras barn är alldeles för begåvade för att börja arbeta på en verkstad utbrast: – det kommer inte på fråga! Följande dag kommer bilägaren till en verkstad med sin bil och ställer frågan, – vad är det för fel tror du? – Man kan undra om bilägaren ställer samma fråga till It-teknikern när Pc:n strular, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

När en del bilägare tänker på en bilverkstad ser de en tjej eller kille iklädd en overall som kanske inte är riktigt ren, säger Bo Ericsson och fortsätter – men oj, så fel de har! Som ett förtydligande följer här en del information om självkörande bilar.

Bra saker kommer i tre – och automatiserad körning är inget undantag.
Innan säker automatiserad körning kan bli verklighet, behövs en tredje sensorprincip utöver kamera och radar. Nu kommer distansmätningsteknologi som är nödvändig för körfunktioner för nivå 3 till 5. Endast den parallella implementeringen av tre sensor-principer säkerställer att automatiserad körning ger maximal säkerhet när bilen rullar. När utvecklare undersökte alla fall av automatiserade körfunktioner – från motorvägsassistent till helautomatisk körning i städer, upptäcktes brister. Om till exempel en motorcykel närmar sig ett automatiserat fordon med hög hastighet vid en korsning, behövs sensorer förutom kamera och radar för att säkerställa tillförlitlig avkänning av tvåhjulingen. Dessutom kan en kamera alltid bländas av solljus som faller på den. Därför finns behov av radar, kamera och lidarsensorer, med de tre teknikerna som kompletterar varandra perfekt och levererar tillförlitlig information i varje körsituation. Boschs långsiktiga lidarsensor är den första lösningen som är lämplig för fordonsbruk. Bosch-tekniken täcker alla fall av automatisk körning.

Lidar är ett viktigt element i automatiserad körning. Vi kan tänka på laser som ett tredje öga: I lidarsystem avger sensorn laserpulser och fångar laserljuset som är utspritt. Systemet beräknar sedan avstånd, baserat på den uppmätta tiden det tar för ljuset att studsa tillbaka. Lidar erbjuder mycket hög upplösning med lång räckvidd och ett brett synfält, berättar Bo Ericsson. Som ett resultat kan det laserbaserade avståndsmätverktyget pålitligt upptäcka även icke-metalliska föremål på stort avstånd, som exempelvis stenar på vägen. Det innebär att det finns gott om tid att bromsa eller göra en undanmanöver.

Artificiell intelligens gör assistanssystem ännu säkrare. Nyligen lyckades Bosch-ingenjörerna ta kameratekniken som används i bilar till en ny nivå, genom att förbättra den med artificiell intelligens. Kameratekniken upptäcker objekt, kategoriserar dem i klasser som fordon, fotgängare eller cyklar och mäter deras rörelse. I en överbelastad stadstrafik kan kameran också snabbt och pålitligt identifiera och klassificera delvis dolda eller korsande fordon, fotgängare och cyklister. Detta gör att fordonet kan utlösa en varning eller nödbromsa vid behov.

– När bilen larmar för att det är något som är fel på sensorerna eller kameran, åker kunden då till samma verkstad som de vanligtvis vänder sig till? Frågan är då, är det en mekaniker eller tekniker som reparerar bilen? – Är det någon som på fullt allvar tror att personalen på verkstäderna programmerar och letar fel i fordon iklädda smutsiga overaller? säger Bo Ericsson. – Vi är stolta över att få arbeta i en bransch som överstiger det mesta när det gäller teknisk utveckling och hög teknisk kompetens, avslutar Bo Ericsson.